Mısır silajınızın kuru maddesi iyi ve kaliteli kuru otunuz var ise o zaman kesif yemi 8 kg olarak verebilirsiniz. Nek besleme konusunda şuna da dikkat etmekte fayda vardır. Geviş getiren hayvanların genel olarak beslenmesinde lifli kaba yemler önemlidir. Sap samanda ve kuru ot verilmesi lifli kaba yemler olmasından dolayı önemlidir. 2.Dönem nek besleme: sağılır durumdaki süt ineklerinin 70 ila 140. Gün arası olan bu devrede ineklerin kuru madde ihtiyaçları had safhaya yükselmektedir.

inek ineğin günlük ortalama süt yemi ihtiyacı 24 kg dır. 25 litre süt verdiğini varsayarsak 18 19 proteinli 10 kg kesif süt yemi, 10 kg da kaba yem (mısır silajı) vermeniz gerekmektedir. Bunun yanına diğer kaba yem olarak, 3 4 kg sap saman ve kuru ot eklenir.

1.Dönem nek besleme: nek besleme çok önemlidir. Yeni doğum yapan ineklerde bazı problemlerin ve beslemeye overgang bağlı hastalıkların yaşanmaması için ineğin beslenmesine dikkat edilmelidir. Nek doğum yaptıktan sonra 10 hafta içerisinde süt verimi pik duruma çıkacaktır. Neğin enerji dengesini ayarlamakta fayda vardır. Doğumdan sonra 500 kg canlı ağırlığındaki bir wrinkles inek 10 kg civarında kuru madde tüketmektedir. Buda bir ineğin vücut ağırlığının 2 si kadar kuru madde yani kesif yem kaba yemdir. Neğin yem ihtiyacı giderek artacaktır. Altıncı haftadan sonra inek vücut ağırlığının 4 civarında kuru madde tüketmeye başlar. Yani 500 kg canlı ağırlığında bir inek 24 kg civarında yem tüketir. Elinizde bulunan kaba yemlerde mısır silajı ve kaliteli kuru ot varsa kesif yem miktarı biraz düşebilir.

inek

Herzlich willkommen., Inek, gmbH


Süt hayvancılığında; clinicas düzenli inek besleme ile süt verimi için, süt yemi hazırlama önemlidir. Süt hayvancılığı yapanlar; mutlaka inek yemi yani süt yemi rasyonu yaptırıp, ona göre yem hazırlaması gerekir. Nek besleme dönemler halinde yapılmalıdır. Her dönem için süt yemi rasyonu değişebilir. Süt yemi fiyatları, hayvancılığın karlılığı bakımından çok etkili olduğundan çok titiz şekilde süt yemi hazırlama işlemi yapılmalıdır. Yem maliyeti, hayvancılığın karlılığı açısından süt hayvancılığı ve besi hayvancılığı için çok önemlidir. Şimdi inek beslemede süt yemi hangi dönemde nasıl hazırlanmalı ve verilmeli kısaca özetleyelim.

Herzlich willkommen., Inek gmbH


Nek onu yalayarak temizler, olmazsa kuru bezle temizlenebilir. Buzağının göbek kordonuna bağlamadan tentürdiyot sürülmesi yeterlidir. Eğer hayvan soluk almıyorsa, kaburgalarına kuvvetlice vurulmalıdır. Buzağı doğduğunda anasının memesini arayacağı için, mikroplardan arınması amacıyla meme ılık suyla temizlenmeli ve kurulanmalıdır. Buzağı ağız sütünü mutlaka almalıdır. Süt verimi için inek beslenmesi ve bakımı neklerin canlı ağırlığının yanında süt verimi, sütteki yağ oranı, sağlık durumu ineklerin nasıl beslemesi gerektiğini gösteren bulgulardır. Nekler sağım dönemine uygun şekilde beslenmelidir.

inek

Doğuma yaklaştıkça gürültü azaltılmalı ve gebe inek ani hareketlerle ürkütülmemelidir. Zaten memeleri şiştiği için huzursuz olan hayvan, sancılar yüzünden de rahatsız olur. Doğum sancılarının başlamasıyla 5-10 saat içinde buzağı önce baş ve ön ayaklarıyla gelir ve doğum gerçekleşir. Buzağıdan sonra zar yani son atılır. Yavru zarı doğumdan 2 gün witte sonra atılmalıdır. Çeride kalan yavru zarı ineğin hastalanmasına ve döl veriminin bitmesine yol açabilir.

Doğumdan sonra hava soğuk olursa ineğe ılık su verilmelidir. Nek doğumdan sonra hemen sağılmamalıdır. Bu yavru zarının düşmesine engel olabilir ve süt humması denilen doğum felcine neden olabilir. Nek yerinden kalkamazsa hemen veteriner çağırılmalıdır. Çünkü doğum felcinin en önemli redneck belirtisi budur. Bu yüzden ineğin 3-4 gün kadar sütü tamamen sağılmamalıdır. Yeni doğan buzaği sıcak ve temiz bir yerde olmalıdır.

Kaçak nek oyunu

Ayrıca vücudu da dinleneceği için doğuma slechte hazır olur. Neğin bu şekilde kuruya alınması halinde, sonraki süt verimleri de yükselir. Bu süreçte ineklerin süt veriyormuş gibi iyi beslenmesi gerekir. Doğuma iyice yaklaşıldığında yemin miktarı aşırıya kaçmadan arttırılarak, süt verimine hazırlanmalıdır. Sütten kesme ise ağır ağır olmalıdır. Neklerde gebelik süresi, doğum ve doğum sonrası bakımı neklerde gebelik süresi yaklaşık 280 gündür. Esmer ırklarda skincare ise 285 gün sürebilir. Gençler daha erken doğum yapabilir.

inek

Nek temizliği oyna - oyun Kolu

Ahır zemini de ıslak, kaygan olmamalıdır. Doğum yaklaştığında ahırda gürültü olmamasına dikkat edilmelidir. Gebe ineğin sağımsız dönemi: nek sütünden de faydalanılan bir hayvandır. Ancak doğumdan önceki 2 ayda sağımdan kesilmeleri gerekir. Buna kuruya alma denmektedir. Bu sayede inek yavrusunun gelişmesine yardımcı olur, süt yapan organları septumcorrectie da dinlenir. Kaybettiği minerallerin yeniden vücudunda birikmesi sağlanır.

Irklara göre ineklerde farklı özellikler görünse de, temel özellikler hepsinde aynıdır. Nek yetiştiricileri için ineklerden her yıl yavru almak önemlidir. Bu ineklerin yeterli sayıya ulaşmasına, süt üretiminin yeterli düzeyde olmasına yardımcı olur. Bunların sağlanması içinde inek yetiştiricilerinin beslenme ve sağlık kontrollerine özen göstermesi gerekir. Nek bakımı ve beslenmesi, gebe inek bakımı: neklerde gebeliğin ilk zamanlarında özel bir bakıma ihtiyaç yoktur. Bu süreçte ineğin fazla beslenmesinin bir faydası hyperbare olmaz, ancak yetersiz beslenmede sakıncalıdır. Gebeliğin sonuna doğru doğuma 2-3 ay kala gebe inek ayrı bir yere alınmalıdır. Bu gebe ineğin diğerleri tarafından boynuzlanmasına, zarar görmesine engel olur.

Nek oyunları - ücretsiz online oyunlar Oyna kralOyun

Nek, etinden, sütünden, derisinden faydalanılan bir hayvandır. Memeliler sınıfından çift toynaklılar takımının bir üyesidir. Hantal yapısıyla evcil büyükbaş hayvan olarak yetiştiricilerin gözdesidir. Sığır familyasından olan inek, sığırların yavrulayan dişi üyesidir. Erişin hale gelmeleri yaklaşık 2-2,5 yaşlarını bulur. Yavrulamaları ise 2,5-3 yaşlarında olur. Neklerin lines yaşam süresi ortalama 25-30 yaş arasıdır. Ortalama ağırlıkları ise 450-500 kg kadardır. Yeni doğan inek buzağı olarak tanımlanırken, biraz büyüdüğünde düve, yavrulamaya başladığında ise inek olarak tanımlanır.

Inek
Rated 4/5 based on 638 reviews